Tag Archives: raspberrypi

RPI assembler tutorial #4

Als we de fundering leren kennen van ARM assembler, zullen de voorbeelden langer worden. Omdat bij lange programma’s het eenvoudiger word om fouten te maken is het handig dat er gewerkt word met een debugger zoals de GNU Debugger (GDB) om de assembler code te debuggen. Hier zal ik in uitleggen hoe je assembler direct debugt.

Continue reading

RPI assembler tutorial #2

Een cpu is in eigenlijk een heel krachtig rekentoestel. Deze bewerkingen kunnen enkel uitgevoerd worden met data opgeslagen in kleine opslagplaatsen genaamd registers. De RPI ARM cpu heeft 16 integer (gehele) registers, en 32 floating point (kommagetallen) registers. Een cpu gebruikt deze register om integer en floating-point bewerkingen uit te voeren. Floating point registers zal ik later op terug komen.

Continue reading

Verbind met je raspberrypi vanuit een webbrowser

Je kan je raspberrypi op verschillende manieren beheren. Met VNC en SSH zijn de meest gebruikte, maar deze vereisen dat er een programma is geïnstalleerd op de computer die je gebruikt om met je raspberrypi verbinding te maken. In deze tutorial leg ik uit hoe je webmin instelt om verbinding te maken via een web controle paneel. Continue reading