Category Archives: Linux

Ubuntu mate wifi disconnection fix

Ik had problemen met mijn laptop zijn wifi na het instellen van ubuntu mate 18.04, ik vond echter al snel de oplossing die te maken had met de ahavi-daemon die ik met volgende fixes kon oplossen:

in /etc/avahi/avahi-deamon.conf, zoek je de regel domain-name = .local, verander deze naar  domain-name = .alocal (of iets gelijkaardig, ik heb het gecomment, wat ook werkte)

Dan in /etc/default/avahi-deamon, verander AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL=1 naar AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL=0 (op line 4).

Dan moet je je systeem herstarten en daarna zou je verbonden moeten blijven. Ik moest ook nog een vast-ip instellen, aangezien ik mijn pc altijd laat aanstaan, 24/7, maar dat kan je doen in de instellingen van je router/modem.

SSH server beveiligen

SSH is de eenvoudigste methode om met een linux server te verbinden, maar een login mogenlijkheid openstellen maakt jouw systeem ook vatbaar voor verschillende aanvallen.

Verander de SSH poort

Het eenvoudigste is om de SSH poort aan te passen. Dit is geen waterdichte oplossing, maar is eerder “security by obscurity”. Deze kan je dan veranderen naar een vrije poort op jouw systeem (vb: 2022 or 4422). Hiervoor kan je het ssh-configuratie bestand aanpassen:

sudo nano /etc/ssh/sshd_config

Dan zoek je naar de volgende regel

#Port 22

Un⁻comment deze regel, en verander 22 naar de poort die je wenst te gebruiken, herstart dan SSH

sudo service ssh restart

SSH-keys gebruiken

Om de mogelijkheid van zwakke paswoorden te verwijderen, kan je SSH-sleutels verplichten.

Op een linux client, typ volgend commando:

ssh-keygen

Dit zal een paar vragen stellen, en daarna moet je jouw sleutel naar de server verplaatsen. vervang <PATH_TO_YOUR_KEY> met het pad naar jouw sleutel (meestal ~/.ssh/id_rsa.pub)

ssh-copy-id -i <PATH_TO_YOUR_KEY> user@server.domain.tld

Nu moet je dit nog aanzetten in de SSH-server, dit kan je doen door in de configuratie van ssh (zie hiervoor hoe je deze kan aanpassen) volgende regels op te zoeken, en te un-commenten.

#PubkeyAuthentication yes

#AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

Je kan ook passwoord-logins uitzetten door het volgende op “no” te zetten maar test wel eerst of jouw keys werken!

# PasswordAuthentication yes

Nu kan je jouw ssh-server herstarten (zie hervoor).

Zo, nu kan je jouw ssh-server op het internet openzetten, zonder risico’s.