Vincent Lammens

Raspberrypi Webserver met Lighthttpd

2018-07-05
Raspberrypi
,

Als je een webserver wilt installeren, heb je heel veel keuze. apache, nginx, etc. Lighthttpd is in een hele lichte webserver die dus ideaal is voor op je raspberrypi.

Lighttp instaleren

Lighthttpd is eenvoudig te instaleren met het comando:

sudo apt-get -y install lighttpd

Php installeren

Om dynamish gegevens weer te geven kan je php gebruiken. Om dit te instaleren gebruik je het comando:

sudo apt-get -y install php5-common php5-cgi php5

Nu is php geïnstalleerd, maar moet je het nog aanzetten in lighthttpd. Dit kan met fastcgi.

sudo lighty-enable-mod fastcgi-php

nu zal je lighthttpd moeten herladen

sudo service lighttpd force-reload

Webserver testen

Je kan je webserver testen door in een browser naar het ip-adres van je raspberrypi te gaan.

De rechten instellen

Nu moet je natuurlijk ook nog je eigen bestanden op je website kunnen zetten. Deze staan standaard in de /var/www map. Standaard is ‘root’ hier eigenaar van. Hiervoor gaan we de map eigendom maken van de www-data gebruiker en groep en dan de pi gebruiker daar lid van maken

sudo chown -R www-data:www-data /var/www sudo chmod 775 /var/www

om de pi gebruiker lid te maken van de www-data groep gebruik je volgend commando:

sudo usermod -a -G www-data pi

Nu kan je het testen door er je eigen bestanden in te zetten en naar je webserver te gaan met een webbrowser. Hiervoor zul je wel eerst het bestand dat er standaard in staat voor moeten verwijderen. Anders worden index.html of index.php niet geladen.